TAMOGRAPH Site Survey​Przesył danych w sieci WiFi

Projektujemy profesjonalne sieci WiFi

Za pomocą specjalistycznego sprzętu i oprogramowania TamoGraph Site Survey przeprowadzamy precyzyjne pomiary sieci WiFi (WLAN) wewnątrz  i na zewnątrz budynku.
Na podstawie analizy raportów dobieramy parametry pracy sieci WiFi.

Pomiary pasywne

Typy obiektów, w których wykonywaliśmy projekty

Analiza TamoGraph Site Survey – “Przesył danych”, czyli prawdziwa dostępność wydajnej usługi WiFi (WLAN) dla użytkowników i aplikacji, które wykorzystują może być zrobiona w wieloraki sposób zarówno dla protokołu TCP jak i UDP.

Przepustowość protokołu TCP i UDP są jednymi z najważniejszych wskaźników w sieci WLAN, ponieważ określają wydajność aplikacji pracujących w rzeczywistych warunkach w warstwie sieci. Protokół UDP jest zazwyczaj używany w aplikacjach audio i wideo.

By możliwe było wykonanie pomiarów należy odpowiednio skonfigurować środowisko klient-serwer, które będziemy testować. Poniżej wymieniamy tylko niektóre z parametrów, jakie możemy obserwować na wizualizacjach TamoGraph Site Survey – przesył danych .
projektant sieci wifi
Marcin J
Projektant Systemu
TAMOGRAPH SITE SURVEY case studies

Pomiar  TCP Upstream Rate

Wizualizacja przedstawia przepustowość klient-serwer protokołu TCP mierzoną w Mbps. Jest to ilość użytecznch informacji, która jest dostarczana w czasie sekundy do aplikacyjnej warstwy protokołu od klienta do serwera.

TAMOGRAPH SITE SURVEY case studies

Pomiar  TCP Downstream Rate

TamoGraph Site Survey – pokrycie obszaru przez poszczególne Access Pointy : AP01, AP02, AP03

Wyciągamy wiele cennych wniosków na podstawie danych uzyskanych z oprogramowania analizującego Tamograph Site Survey.

Podstawowe informacje, które obserwujemy w wynikach podajemy poniżej:

Jeśli szukasz pomocy w tematach sieci wifi

to zapraszamy do kontaktu z nami

Zastanów się co Cię interesuje, w czym możemy pomóc i napisz lub zadzwoń.