TAMOGRAPH Site Survey​Stosunek sygnału do interferencji - SIR

Projektujemy profesjonalne sieci WiFi

Za pomocą specjalistycznego sprzętu i oprogramowania TamoGraph Site Survey przeprowadzamy precyzyjne pomiary sieci WiFi (WLAN) wewnątrz  i na zewnątrz budynku.
Na podstawie analizy raportów dobieramy parametry pracy sieci WiFi.

Pomiary pasywne

Typy obiektów, w których wykonywaliśmy projekty

W pomiarach z TamoGraph Site Survey – “Stosunek sygnału do interferencji” czyli SIR jest parametrem, który podobnie jak w przypadku szumów powinien zostać sprawdzony. Wartość SIR mierzymy w [dB]. Stosunek sygnału do interferencji wykazuje, o ile sygnał punktu dostępowego przewyższa poziom interferencji.

Interferencja to sygnał przesyłany przez inne punkty dostępowe sieci wi-fi, które mogą, ale nie muszą należeć do naszej sieci WLAN i które używają tego samego lub zbliżonego kanału 802.11.

Sygnały sieci WiFi rozgłaszanej przez bliskie access pointy wpływają w różny sposób na naszą, ponieważ wypełniają eter sygnałami, które mogą: pokrywać się z naszym kanałem nadawania-odbierania, interferować, zakłócać w inny sposób.

Wizualizacje pokazywane poniżej przedstawiają stosunek siły sygnału do interferencji (SIR) mierzony w dB, dla wybranych Access Pointów tego samego obiektu , dla którego mierzona była Siła Sygnału WLAN.

W obszarach z niskim SIR, urządzenia, które podłączone są do wi-fi mogą doświadczać niższej przepustowości.
W obszarach z niskim SIR, urządzenia typu: notebook, smartfon, tablet mogą nie być w stanie komunikować się z Access Pointami !
projektant sieci wifi
Marcin J
Projektant Systemu
TAMOGRAPH SITE SURVEY case studies

Pomiar wartości SIR - anomalia

Daje się zauważyć , że pod Access Pointem SIR jest bardzo słaby. Zdarza się to np. ze względu na kształt wiązki sygnału jaka emitowana jest przez anteny Access Pointa bądź ze względu na jakieś cechy budynku i oddziaływanie innych AP . Próby pracy w tym miejscu mogą skutkować niską przepustowością, czyli oczekiwana przez użytkowników usługa wysokiej dostępności sieci WiFi będzie tu słaba.

TAMOGRAPH SITE SURVEY case studies

Pomiar wartości SIR - wynik naturalny

Poniżej pokazujemy wyniki pomiarów dla dwu wybranych Access Pointów , gdzie sygnał rozchodzi się w pomieszczeniu bardziej naturalnie.

Wyniki należy interpretować z założeniem, że korzystanie z danego AP odbywa się zwykle w jego pobliżu, dlatego też zakłócenia, które występują interesują nas w bliskości takiego punktu. W pozostałej części budynku , jaka została zdefiniowana jako obszar interesujący dla użytkownika nie ma znaczenia SIR bo nie dociera tam sygnał sieci WLAN z danego Access Pointa.

W pobliżu AP SIR jest lepszy. Jest to naturalne , gdyż większa jest siła sygnału. Sygnał szybko maleje w miarę oddalania się od AP. Takie zachowanie sygnału sieci wi-fi jest charakterystyczne dla Access Pointów, które mają radia ustawione na niską moc nadawania i anteny o niewielkich uzyskach.

TAMOGRAPH SITE SURVEY case studies

Pomiar wartości SIR - wynik naturalny

Prezentowane pomiary zostały wykonane dla Access Pointa pracującego na korytarzu, widać, że w pobliżu AP SIR jest lepszy, a praktyczny zasięg jego działania jest większy niż dla AP pracującego w biurze. Jest to naturalne, gdyż ściany pokoju tłumią sygnał, a na korytarzu nie ma takich przeszkód.

Wyciągamy wiele cennych wniosków na podstawie danych uzyskanych z oprogramowania analizującego Tamograph Site Survey.

Podstawowe informacje, które obserwujemy w wynikach podajemy poniżej:

Jeśli szukasz pomocy w tematach sieci wifi

to zapraszamy do kontaktu z nami

Zastanów się co Cię interesuje, w czym możemy pomóc i napisz lub zadzwoń.