TAMOGRAPH Site Survey​Stosunek sygnału do szumów - SNR

Projektujemy profesjonalne sieci WiFi

Za pomocą specjalistycznego sprzętu i oprogramowania TamoGraph Site Survey przeprowadzamy precyzyjne pomiary sieci WiFi (WLAN) wewnątrz  i na zewnątrz budynku.
Na podstawie analizy raportów dobieramy parametry pracy sieci WiFi.

Mierzone parametry sieci WiFi

Typy obiektów, w których wykonywaliśmy projekty

TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do szumów podaje jako jeden z ważniejszych parametrów, które należy zmierzyć i zastanowić się nad jego wpływem na pracę sieci wi-fi.

SNR jest mierzony by sprawdzić, o ile poziom sygnału WLAN jest silniejszy od poziomu szumów.

W obszarach z niskim SNR, urządzenia typu: notebook, smartfon, tablet mogą nie być w stanie komunikować się z Access Pointami !

Szumy generowanie są przez źródła fal radiowych nie pracujących w standardize 802.11 (wliczając w to ramki 802.11 uszkodzone w czasie propagacji). Popularnymi źródłami szumów mogą być mikrofalówki, niektóre telefony, urządzenia przemysłowe, inne zakłócenia.

Wizualizacje pokazywane poniżej przedstawiają stosunek siły sygnału do interferencji (SIR) mierzony w dB, dla wybranych Access Pointów tego samego obiektu , dla którego mierzona była Siła Sygnału WLAN.

W pomiarach z TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do szumów jest parametrem, który powinien zostać zmierzony i jeśli pomiary wyjdą nie najlepiej, to poparty powinien zostać dodatkową analizą widma sygnału WLAN, którą nasza firma wykonuje oprogramowaniem i urządzeniami WiSpy DBx i Chanalyzer. Analiza zrobiona za pomocą WiSpy DBx i Chanalyzer wykaże nam źródła zakłóceń.
projektant sieci wifi
Marcin J
Projektant Systemu
TAMOGRAPH SITE SURVEY case studies

Pomiar wartości SNR - wynik zgodny z oczekiwaniem

Pokazujemy mapę (wizualizację SNR) stosunku sygnału sieci WLAN : do szumów dla całego piętra dużego budynku.
Widać, że w pobliżu AP gdzie sygnał jest silny to stosunek sygnału do szumów jest wysoki, a w miarę oddalania się do AP maleje. Wiąże się to między innymi z dużym tłumieniem sygnału sieci WLAN (wi-fi) wnoszonym przez ściany budynku i inne przeszkody.

Jeśli szukasz pomocy w tematach sieci wifi

to zapraszamy do kontaktu z nami

Zastanów się co Cię interesuje, w czym możemy pomóc i napisz lub zadzwoń.

Wyciągamy wiele cennych wniosków na podstawie danych uzyskanych z oprogramowania analizującego Tamograph Site Survey.

Podstawowe informacje, które obserwujemy w wynikach podajemy poniżej: