TAMOGRAPH Site Survey​Ścieżka przejścia

Projektujemy profesjonalne sieci WiFi

Za pomocą specjalistycznego sprzętu i oprogramowania TamoGraph Site Survey przeprowadzamy precyzyjne pomiary sieci WiFi (WLAN) wewnątrz  i na zewnątrz budynku.
Na podstawie analizy raportów dobieramy parametry pracy sieci WiFi.

W TamoGraph Site Survey – ścieżka przejścia pokazuje, w których punktach, w pomieszczeniach lub w terenie otwartym poddawanym analizie dokonywane były punktowe pomiary sieci WLAN (wi-fi), które składają się na kompleksowy pomiar.

Do określenia położenia w pomieszczeniu wykorzystywany jest precyzyjny sygnał GPS odbierany w osiach X, Y, Z.
Na wprowadzony do systemu pomiarowego plan budynku system Tamograph nałoży dokładną ścieżkę przejścia.

Wykorzystując analizę TamoGraph Site Survey – ścieżka przejścia podczas pomiarów jest istotnym parametrem. Widzimy czy w czasie pomiarów nie pominęliśmy któregoś obszaru.
bit-technologies-mj
Marcin J
Projektant Systemu
TAMOGRAPH SITE SURVEY case studies

Pomiar wartości Ścieżka przejścia

Dlaczego istotne jest by wiedzieć gdzie dokonywano pomiarów? Sygnał sieci WLAN rozchodzi się w całym pomieszczeniu, nas jednak interesuje analiza sygnału WLAN w konkretnych jego miejscach.
Dla przykładu w pomieszczeniu pod ścianami są rozstawione biurka przy których pracować będą pracownicy mobilni, muszą mieć zapewnioną wysoką dostępność i jakość usługi WLAN. Gdyby urządzenia pomiarowe ustawić w drzwiach do pokoju to wykazana wartość sygnału sieci WLAN pod ścianami z danego punktu pomiarowego była by zmierzona, jednakże wyniki takiego pomiaru były by zupełnie różne w stosunku do dokonanych w tym samym pomieszczeniu w miejscach, gdzie stoją biurka. W zależności od położenia Access Pointów wyniki będą większe lub mniejsze, ale zawsze nieprawdziwe.
TAMOGRAPH SITE SURVEY case studies

Pomiar wartości Ścieżka przejścia pomiędzy różnymi piętrami

Czasami badana jest też zależność pomiędzy siecią Wi-Fi na różnych, sąsiadujących z sobą piętrach budynku. W tym celu wykorzystywane są ścieżki przejścia po poszczególnych piętrach.

Jeśli szukasz pomocy w tematach sieci wifi

TO CHĘTNIE POPRACUJEMY WSPÓLNIE

Opisz krótko co Cię interesuje, jeśli chcesz to podaj telefon .

Skontaktujemy się szybko.