TAMOGRAPH Site Survey​Siła sygnału

Wartość SIR mierzymy w dB. Stosunek sygnału do interferencji wykazuje, o ile sygnał punktu dostępowego przewyższa poziom interferencji. Interferencja to sygnał przesyłany przez inne punkty dostępowe sieci wi-fi, które mogą ale nie muszą należeć do naszej sieci WLAN i które używają tego samego lub zbliżonego kanału 802.11.
W obszarach z niskim SIR, urządzenia, które podłączone są do wi-fi mogą doświadczać niższej przepustowości.

Sieci te wpływają w różny sposób na naszą sieć WiFi (WLAN), ponieważ wypełniają eter sygnałami, które mogą: pokrywać się z naszym kanałem nadawania-odbierania, interferować, zakłócać w inny sposób.

Skanowanie w celu wykrycia obcych sieci WLAN dało mocno zaskakujący wynik – ilość wykrytych sieci była bardzo duża.

W pomiarach z TamoGraph Site Survey – "Stosunek sygnału do interferencji" czyli SIR jest parametrem, który podobnie jak w przypadku szumów powinien zostać sprawdzony. Wizualizacje pokazywane poniżej przedstawiają stosunek siły sygnału do interferencji (SIR) mierzony w dB, dla wybranych Access Pointów tego samego obiektu , dla którego mierzona była Siła Sygnału WLAN.
projektant sieci wifi
Marcin J
Projektant Systemu
Jako przykład pokazujemy różne typy obiektów, w których wykonywaliśmy sieci WiFi i pomiary Site Survey.
TAMOGRAPH SITE SURVEY case studies

Pomiar obecności Obcych sieci WiFi

Skanowanie w celu wykrycia obcych sieci WLAN dało mocno zaskakujący wynik – ilość wykrytych sieci była bardzo duża.

TAMOGRAPH SITE SURVEY case studies

Pomiar obecności Obcych sieci WiFi

Skanowanie w celu wykrycia obcych sieci WLAN cd.

TAMOGRAPH SITE SURVEY case studies

Pomiar obecności Obcych sieci WiFi

To jest dalszy ciąg tego samego skanowania. Jak widać ilość obcych sieci można określić na kilkadziesiąt!

Jeśli szukasz pomocy w tematach sieci wifi

TO CHĘTNIE POPRACUJEMY WSPÓLNIE

Opisz krótko co Cię interesuje, jeśli chcesz to podaj telefon .

Skontaktujemy się szybko.